Hoe kom je van een doel naar de realisatie van dat doel? Dat is een vraag waar veel ondernemers mee worstelen. Alleen het op papier zetten van je doelen en het plan om daar te komen blijkt niet voldoende. Uit een recent onderzoek van The Economist blijkt dat 57% van de bedrijven er de afgelopen drie jaar niet in slaagde strategische initiatieven efficiënt uit te voeren. Ook uit het onderzoek van Bridges Business Consultancy in 2016 blijkt dat één op de drie leiders het vermogen van hun organisatie om de strategie uit te voeren als slecht of zeer slecht beoordeeld. Zelfs met een goed plan kan het dus nog misgaan. In dit artikel bespreek ik waar het vaak misgaat en hoe je dan wél je doelen en strategie succesvol tot uitvoering brengt.

Moeilijkheden binnen het uitvoeren van een strategie

Met strategie wordt vaak je missie, visie en doelstellingen bedoeld. Gewichtige termen waarvan bijna niemand weet wat het precies inhoudt. De kans bestaat hier dat je verzandt in veel tekst en weinig actie; een eerste reden waarom je niet realiseert. Je grote doel mag nog wel een beetje vaag zijn, maar je stappen nu moeten concreet zijn. Een andere uitdaging is dat de uitvoering moet gebeuren naast het dagelijkse werk. Je bent te veel bezig met de waan van de dag en daardoor liggen de prioriteiten dus anders. Daarnaast blijkt de praktijk vaak weerbarstig; het is moeilijk om veranderingen binnen een organisatie aan te brengen. Ten slotte heb je misschien wel een strategie op papier staan, maar wordt het organiseren van het succes hiervan over het hoofd gezien. Je hebt wel focus op het grote einddoel, maar ondertussen vergeet je hoe je dit doel kunt bereiken en welke stap nu gezet kan worden.


Een succesvolle strategie organiseren

Om je strategie te realiseren is het dus onmisbaar om te kijken hóe je dat gaat doen. Vanuit jouw grote doel organiseer je jouw onderneming om daarmee je doel te realiseren. Oftewel: Organiseren om te Realiseren. Het DOR-model (Doelen, Organiseren, Realiseren) helpt je hier bij. Je strategie organiseer je door invulling te geven aan de zes organisatiefacetten.

  • De strategie bestaat uit de doelen en de plannen om deze doelen te realiseren. Hier gaat het met name over het in woorden gieten van je doel en in welk tijdspad en stappen je tot dit doel gaat komen. Een goed verwoorde strategie geeft energie en motivatie aan jou en je mensen.
  • Het leiderschap gaat over de manier waarop je je team aanstuurt. Welke leiderschapsstijl heb jij en welke je leidinggevenden. Goed leiderschap stuurt het team op de manier die voor hen het beste is.
  • De mensen gaat over de kwaliteit van je team en jouw beleid daar op. Heb je een top team staan? En zorg je dat je mensen zich door blijven ontwikkelen? Goede mensen doen waar ze voor gemaakt zijn en hebben daar plezier in.
  • De cultuur gaat over de ongeschreven regels, het gedrag en de gewoonten binnen je bedrijf. “Zo doen we de dingen hier”, dat is cultuur. Wat is er positief aan jouw bedrijfscultuur? Wat kan er beter? Door het vergroten van elementen in jouw cultuur maak je de cultuur tot katalysator van verandering.
  • De structuur bestaat uit de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Een schematische weergave van je organisatie, een organogram, schept hier de meeste duidelijkheid in. Een goede structuur is duidelijk en makkelijk uit te tekenen.
  • De processen bestaan uit de samenhangende activiteiten waarmee jouw product wordt geleverd aan de klant. Zijn je processen helder, goed gestroomlijnd en sluiten ze goed op elkaar aan? Goede processen geven weinig tot geen verspilling in tijd, geld of gedoe.

Strategie tot uitvoering brengen

Het organiseren van het succes van je strategie is dus een belangrijke voorwaarde. De zes organisatiefacetten kun je daarbij gebruiken. Beoordeel eerst per facet hoe het op dit moment geregeld is. Maak dit vervolgens heel concreet door het facet een cijfer te geven: hoe staat het er nu voor.

Hulpmiddel: doe hier de gratis effectieve organisatiescan.
Dit is een korte scan van de 6 organisatiefacetten: strategie, leiderschap, mensen, cultuur, structuur en processen. Wanneer deze facetten goed scoren en onderling zijn afgestemd is het bedrijf in staat om haar doelen te behalen.

Vervolgens bepaal je naar welk cijfer je toe moet en wat daarvoor nodig is om jouw gestelde doelen te behalen. Welke leiderschapsstijl helpt jou hierbij? Of welke mensen heb je juist nodig? Welke elementen uit je cultuur kun je versterken om je doel te behalen? Wat zou je aan je structuur of processen moeten aanpakken? Op deze manier ben je bezig je succes te organiseren. Je bepaalt concreet welke stappen je moet ondernemen om je doel te realiseren. Hier ligt de kern van het succes van de strategie: het is vooral iets wat je (dagelijks) moet doen!