Binnen verschillende organisaties zijn zelfsturende teams al jaren de standaard. De teamleden hakken zelf knopen door en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de processen en resultaten. Iedere werknemer is de baas, managers zijn niet meer nodig. Volgens het CBS is het aantal managers in 10 jaar tijd afgenomen met 120.000. Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat steeds meer organisaties kiezen voor zelfsturende teams. Naast Spotify en Google, is Stichting Buurtzorg Nederland een bekende organisatie die met zelfsturende teams werkt. Deze vorm is hier effectief gebleken: de tevredenheid van werknemers én cliënten scoort zeer hoog. Toch blijken er ook nadelen aan zelfsturende teams te kleven. Schoenenretailer Zappos is hier een voorbeeld van. Uit een interview dat de Corporate Rebels met werknemers hielden, bleek dat lang niet alle werknemers blij waren met de overgang. Genoeg redenen om uit te diepen of zelfsturende teams in de praktijk ook voor winkels effectief zijn. Is jouw winkel klaar voor deze manier van werken?

De voordelen die zelfsturende teams kunnen brengen

Werknemers zijn het belangrijkste kapitaal. Een verandering aanbrengen in de manier waarop zij werken kan dan ook een hoop opleveren. Zoals de naam al zegt stuurt een zelfsturend team zichzelf aan. De teamleden ontwikkelen zelf leiderschap, wat jou tijd gaat besparen. De benodigde aansturing zal immers op den duur sterk verminderen. Hiernaast zijn er nog twee belangrijke voordelen:

Betrokken medewerkers leveren meer op 

Uit een onderzoek van Gallup in 2013 blijkt dat in Nederland maar 9% van alle werknemers zich betrokken voelt op het werk. Tegelijkertijd blijkt uit hetzelfde onderzoek dat betrokken werknemers beter functioneren op het werk. Het voordeel van een zelfsturend team is dat werknemers hun kennis kunnen toepassen en worden uitgedaagd. Het gevolg is meer betrokkenheid, hoge productiviteit en tevreden teamleden. Zij zijn de weerspiegeling van jouw bedrijf, en kunnen daarmee jouw winkel onderscheiden van de rest. Tevreden werknemers zullen zorgen voor tevreden, terugkerende, klanten. 

Hoe staat het personeel- en organisatiebeleid van jouw winkel ervoor?
Laat nu een P&O check uitvoeren!

Meer vrijheid binnen het team, meer vaardigheden worden benut

Een zelfsturend team betekent in de praktijk meer vrijheid voor je werknemers. Hier liggen voor jou als ondernemer interessante kansen. Het team zal van hun eigen vaardigheden en creativiteit gebruik moeten maken om beslissingen te nemen en dingen op te lossen. Er wordt ze tenslotte niet meer verteld wat ze moeten doen. Daarnaast worden beslissingen genomen door degenen die het werk ook feitelijk uitvoeren. Deze twee factoren kunnen zomaar resulteren in ideeën en oplossingen waar je zelf anders niet op was gekomen. Een fijne bijkomstigheid is dat managers niet meer nodig zijn, omdat er sprake is van gelijke verantwoordelijkheid. Het wegsnijden hiervan bespaart kosten. 
Succesvol jouw zelfsturende team in de praktijk brengen

Natuurlijk zitten er ook schaduwkanten aan deze werkvorm. Zo gedijt niet iedere werknemer bij vrijheid, wat kan resulteren in taken die blijven liggen. Dit vergt goede begeleiding in het ontwikkelen van zelfstandigheid. Ga je hier bewust mee aan de slag, dan onderscheidt het jouw team en daarmee jouw winkel van de concurrentie. Ook is werken met een zelfsturend team niet voor iedere retailer weggelegd. Maar wanneer jij de touwtjes uit handen kunt geven en durft te vertrouwen op jouw team, kan het enorme kansen opleveren. 

Geef duidelijke kaders en kies de geleidelijke weg

Naast het kunnen loslaten van jouw leiderschap zijn er nog twee factoren die bijdragen aan het succes. Het team heeft duidelijke kaders nodig om zelfsturend te zijn. Zo weten zij wat er van hen verwacht wordt en welke verantwoordelijkheden precies bij hen liggen. Ten slotte is het goed om vanuit een plan je team te leren zelfsturend te zijn. De ‘omslag’ is namelijk niet zo snel gemaakt. Hier zou je een teamcoach voor in de arm kunnen nemen. Hij of zij begeleidt jou en het team bij de ontwikkeling naar zelfsturing. Met deze succesfactoren kun jij het zelfsturend team in de praktijk gaan brengen. Jouw team wordt de kracht van jouw winkel!

Benieuwd naar de mogelijkheden van een zelfsturend team voor jouw winkel? Bel Kars!